NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Posiadasz informacje o działaniach naruszających interes Twojej firmy? Nie zwlekaj z podjęciem właściwych kroków! Poznaj zagrożenie i wejdź w posiadanie materiałów dowodowych świadczących o fakcie wystąpienia nieuczciwej konkurencji.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

Działania świadczące o nieuczciwej konkurencji
Na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503) Art.3 czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie ... które ... zagraża lub narusza interes ... przedsiębiorcy. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
 • Wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa
 • Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nakłanianie do rozwiązania bądź niewykonania umowy
 • Naśladownictwo produktów
 • Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie
 • Utrudnianie dostępu do rynku
 • Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
 • Nieuczciwa lub zakazana reklama
 • Organizacja sprzedaży lawinowej

 

CEL
Zleceniodawca chce wyeliminować fakt zagrożenia lub naruszenia interesów firmy. Pragnie poznać stan faktyczny i zgromadzić ewentualne dowody przeciwko nieuczciwej konkurencji.
W zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji proponujemy:

 • ustalenie firm/osób odpowiedzialnych za produkcję, marketing i sprzedaż kopiowanych produktów
 • identyfikacja dostawców komponentów i producentów opakowań do produkcji kopiowanych produktów
 • zdobycie dowodów faktu wystąpienia nieuczciwej konkurencji poprzez zakup kontrolowany lub rejestrację audio-video
 • ustalenie firm/osób odpowiedzialnych za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • identyfikacja firm/ osób rozpowszechniających fałszywe informacje o produktach/ usługach/ cenach w celu szkodzenia firmie
 • dokumentacja fotograficzna

PRZYKŁAD

 • Zleceniodawca stwierdził, że w sieci sprzedaży pojawił się produkt bliźniaczo podobny do jego oferty. Zewnętrzna postać produktu (wielkość, kolorystyka) oraz przeznaczenie produktu (cechy towaru) były takie same jak w zastrzeżonym prawnie produkcie Zleceniodawcy. Produkt ten sprzedawany był po niższej cenie i był wystawiany zaraz obok produktu Zleceniodawcy. Ten fakt wprowadzał w błąd klientów, którzy wybierali tańszy produkt, ufając, że kupują produkt o takich samych cechach jak produkt Zleceniodawcy. Detektyw ustalił firmy i osoby odpowiedzialne za projekt, produkcję i sprzedaż kopiowanego produktu. Powyższe ustalenia pozwoliły Zleceniodawcy na przeprowadzenie skutecznego postępowania procesowego w zakresie eliminacji nieuczciwej konkurencji.
 • Zleceniodawca zauważył, że od pewnego czasu firma konkurencyjna systematycznie wyprzedza działania jego przedsiębiorstwa. Ten fakt nasunął podejrzenie, że jeden z pracowników może przekazywać konkurencji wiadomości stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. W wyniku pracy detektywa ustalono powiązania rodzinne jednego z pracowników Zleceniodawcy z osobami pracującymi w firmie konkurencyjnej. W ten sposób rozwiązano problem Zleceniodawcy.
 • Zleceniodawca (wyłączny importer na Polskę wybranego produktu) stwierdził, że na rynku pojawił się taki sam produkt po znacznie niższej cenie. Detektyw ujawnił osobę, która oferowała do sprzedaży ten produkt. Zleceniodawca wykorzystał zebrane przez detektywa informacje w celu likwidacji nieuczciwej konkurencji.